Wees op tijd met de compensatie van de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wees op tijd met de compensatie van de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers

16 september 2020

Door: Cor de Lange

Ook wanneer de werknemer na twee jaar ziekte wordt ontslagen, kan deze werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding. De wetgever heeft zich gerealiseerd dat dit door werkgevers vaak als onrechtvaardig wordt ervaren. Deze heeft tenslotte al twee jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt gericht op de re-integratie van zijn werknemer. Daar komt de transitievergoeding nog eens boven op. Daarom kan de werkgever sinds 1 april 2020 compensatie vragen bij het UWV voor de betaalde transitievergoeding aan zijn zieke werknemer.

Dit geldt voor situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet. Voor het recht op compensatie geldt dat de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geëindigd is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de werknemer bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek is. De werkgever moet uiteraard ook de volledige transitievergoeding aan de werknemer hebben betaald.

De compensatie is meestal wel lager dan de betaalde transitievergoeding. Besluiten werkgever en werknemer bijvoorbeeld een lagere transitievergoeding af te spreken, dan is de compensatie gelijk aan de overeengekomen lagere transitievergoeding. De compensatie kan ook niet hoger zijn dan het wettelijk maximum, zoals dat elk jaar voor de transitievergoeding wordt bepaald. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag. Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed. Evenmin als de wettelijke rente en de werkgeverspremies.

Let op, zorg er wel voor dat de aanvraag voor compensatie tijdig bij het UWV wordt ingediend. De werkgever die de transitievergoeding vóór 1 april 2020 heeft betaald, dient zijn aanvraag voor compensatie uiterlijk op 30 september 2020 bij het UWV in te dienen. Met andere woorden, de werkgever die zijn aanvraag onverhoopt op 1 oktober 2020 of later indient is te laat met als gevolg dat zijn aanvraag door het UWV wordt afgewezen.

Voor transitievergoedingen die door de werkgever op of na 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt dat de compensatieaanvraag uiterlijk zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet zijn ingediend. Hiervoor heb je als werkgever dus nog even de tijd, maar ook weer niet zo lang als de transitievergoeding kort na 1 april 2020 is voldaan.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht