Vrijspraak woningoverval in hoger beroep | Cleerdin&Hamer Advocaten

Vrijspraak woningoverval in hoger beroep

19 januari 2024

Op 17 juli 2018 is een gezin in Zaandam in hun woning overvallen door mensen in politie-uniformen. De cliënt van Rachel Bruinen, een taxichauffeur van beroep, werd ervan verdacht dat hij één of meerdere overvallers met zijn taxivoertuig naar Zaandam zou hebben vervoerd en dat hij vervolgens in Zaandam als vluchtauto voor de overvallers zou hebben gefungeerd. Door de Rechtbank Noord-Holland werden de verdachten, waaronder de cliënt van Rachel Bruinen, veroordeeld tot forse gevangenisstraffen.

De cliënt van Rachel Bruinen is tegen die veroordeling in hoger beroep gegaan. Hij heeft vanaf het eerste moment ontkend dat hij wist wat zich in Zaandam zou afspelen. Hij heeft bovendien volledig aan het onderzoek meegewerkt en uit dat onderzoek is niet gebleken dat hij bijvoorbeeld als vluchtauto zou hebben gefungeerd. Het naar Zaandam brengen van een persoon die later een overval blijkt te plegen, kan een taxichauffeur niet worden verweten: dat is immers zijn werk.

In hoger beroep is door de verdediging een aantal getuigen gehoord. Ondanks het feit dat het horen van deze getuigen voorspoedig verliep, heeft het hoger beroep heel lang geduurd. Uiteindelijk is cliënt op 20 december 2023, vier jaar na de veroordeling door de rechtbank, vrijgesproken door het Gerechtshof Amsterdam. Het Gerechtshof was het met de verdediging eens dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze verdachte wetenschap heeft gehad van de door de medeverdachten gepleegde overval. Dat maakt dat zowel het medeplegen daarvan als de medeplichtigheid niet kan worden bewezen.

Recente berichten