Voornaamswijziging, hoe zit dat? - Ontevreden met je voornaam? Hoe kun je die wijzigen? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Voornaamswijziging, hoe zit dat?

11 november 2022

Door: Glenda Raap

Na de geboorte van een baby is het één van de eerste vragen die aan de ouders wordt gesteld: hoe gaat jullie kindje heten? Je voornaam kies je niet zelf uit, maar is wel een belangrijk middel om je te identificeren. Erg vervelend dus als je niet tevreden bent over je eigen voornaam. Kun je in zo een geval je voornaam wijzigen?

Als je niet tevreden bent met je voornaam, is het mogelijk om met behulp van een advocaat de rechter te vragen of je voornaam gewijzigd mag worden. De rechter moet hiervoor beoordelen of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang hebt. Niet ieder verzoek om een voornaamswijziging wordt dus zomaar toegewezen.

Verzoek voornaamswijziging

Wanneer heb je nou een voldoende zwaarwichtig belang en zal de rechter een verzoek tot voornaamswijziging toekennen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je bent/wordt gepest met je naam, waardoor je hier nare associaties bij hebt. Het komt ook voor dat iemand een ander geloof belijdt dan zijn/haar ouders, waardoor de naam niet langer passend is. Of dat je naam niet langer past bij hoe jij je identificeert, denk aan transgender, non-binaire of fluïde personen. Er zijn ook gevallen waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand een spellingsfout maakt, waardoor de verkeerde naam wordt opgenomen in de registers. Of dat je nog een voornaam wilt toevoegen of verwijderen. Ook in dat geval is het nodig dat een procedure bij de rechtbank wordt opgestart tot wijziging van de voornaam.

Wijziging voornaam minderjarig kind

Ben je niet tevreden met jouw naam, dan kan je vanaf je achttiende (via een advocaat) een verzoek bij de rechter laten indienen. Het komt uiteraard ook voor dat een wijziging van de voornaam nodig is voor een minderjarig kind. In dat geval kunnen de gezaghebbende ouders namens het kind bij de rechtbank een verzoek laten indienen door een advocaat.

In de meeste gevallen duurt het enkele maanden voordat je de beschikking van de rechtbank ontvangt waarin wordt bepaald of je verzoek wel of niet wordt toegewezen. Soms vindt de rechter het nodig om je eerst op zitting te spreken voordat een beslissing kan worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechter nog vragen heeft over je verzoek of als de gemeente het niet eens is met de wijziging.

Beroepstermijn van drie maanden

Als je de beschikking hebt ontvangen en jouw verzoek is toegewezen, is de voornaamswijziging nog niet definitief. Hiervoor moet eerst de beroepstermijn van drie maanden worden afgewacht. Pas als vast staat dat er geen hoger beroep is ingesteld door een belanghebbende, bijvoorbeeld de gemeente, zal jouw naam in de registers worden aangepast en zul je door instanties voortaan worden aangesproken met je nieuwe voornaam.

Achternaamswijziging

Evenals de voornaam is het ook mogelijk om je achternaam te wijzigen. De procedure voor het wijzigen van je achternaam (geslachtsnaam) verloopt echter niet via de rechtbank maar via Dienst Justis. Dergelijke verzoeken hoeven niet via een advocaat te worden ingediend, maar tussenkomst van een advocaat kan in bepaalde gevallen wel nodig zijn.

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht