Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verruiming geboorteverlof en ouderschapsverlof

18 april 2019

Het Europees Parlement heeft ingestemd met wetgeving, waarin de partner recht krijgt op minimaal tien dagen betaald kraamverlof na de geboorte van zijn of haar kind. Ook krijgen beide ouders het recht op twee maanden doorbetaald ouderschapsverlof.

Geboorteverlof

Moeders hebben in Nederland recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tot vorig jaar moesten de partners het doen met slechts twee dagen doorbetaald verlof. Onlangs werd dit door de wet WIEG uitgebreid naar vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit nog verlengd met een aanvullend geboorteverlof van vijf weken, waarbij 70% van het salaris door het UWV wordt doorbetaald.

Het Europees Parlement besloot vorige week dat het partnerschapsverlof na de geboorte moet worden uitgebreid naar 10 dagen. Daarnaast zal minimaal 70% van het salaris worden doorbetaald. Met de vijf weken uit de wet WIEG, voldoet Nederland volgend jaar dus al aan deze eis.

Ouderschapsverlof

Echter, het Europees Parlement vindt de ontwikkeling van het ouderschap van beide ouders zo belangrijk dat het ook heeft besloten dat zowel de moeder als de partner recht hebben op twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Nu hebben we in Nederland alleen recht op zes maanden onbetaald ouderschapsverlof. Het is nog niet duidelijk hoe hoog het salaris zal zijn wat moet worden doorbetaald. Hierover heeft het Europees Parlement alleen bepaald dat het voldoende moet zijn ‘ voor een fatsoenlijke levensstandaard’. Alle landen moeten zelf kijken hoe ze dat invullen en hoe ze het gaan bekostigen.

Vijf dagen mantelzorgverlof

Het Europees Parlement besloot daarnaast ook dat werknemers per jaar recht krijgen op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar.

De EU-richtlijn moet binnen drie jaar worden omgezet in wetgeving in Nederland. Minister Koolmees heeft toegezegd dat Nederland de Richtlijn zal opvolgen en eind van dit jaar zal ook duidelijk worden op welke wijze hij dat wil gaan doen. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard blijven volgen en houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

Recente berichten