Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verdachte ontkent aanslag op rechtbank.

28 maart 2013

Op maandag 26 maart jl. heeft de rechtbank Amsterdam een aanvang genomen met de zesdaagse inhoudelijke behandeling die betrekking heeft op de beschieting van 21 september 2011 op diezelfde rechtbank.

Voor dit feit staan een tweetal verdachten terecht waaronder, Omar T. Hij wordt hierin bijgestaan door onze kantoorgenoot mr. W.R. Jonk. Een van de kernvragen in dit proces zal zijn of een verklaring, die zou zijn verkregen van Omar T. door een infiltrant, bruikbaar is voor het bewijs en welke strafbare feiten de beschieting van de rechtbank nu eigenlijk oplevert.

Omar T. beroept zich op advies van zijn raadsman op zijn zwijgrecht, behalve voor zover het gaat om de verklaring die hij tegenover de infiltrant zou hebben afgelegd. Daarover verklaart T. dat hij de gang van zaken niet geweest is zoals de infiltrant heeft verklaard ten overstaan van de Rechter-Commissaris. De infiltrant zal op 2 april a.s. door de rechtbank gehoord worden in de “Bunker” in Amsterdam Osdorp.

Recente berichten

Strafrecht