Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verbod op Airbnb in Amsterdam?

30 januari 2020

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 29 januari 2020 een streep gezet door de regelgeving die de Gemeente Amsterdam heeft opgesteld om vakantieverhuur – zoals verhuur via Airbnb – in zeer beperkte mate toe te staan.

Vakantieverhuur toegestaan onder strenge voorwaarden

In Amsterdam is vakantieverhuur toegestaan onder bepaalde strenge voorwaarden. Zo geldt sinds eind 2017 een meldplicht voor vakantieverhuur. Iedere periode van verhuur dient van tevoren bij de Gemeente Amsterdam gemeld te worden. Daarnaast is sinds 1 januari 2019 de maximale verhuurtermijn voor vakantieverhuur verkort van 60 naar 30 nachten per jaar. Indien niet wordt voldaan aan de meldplicht, kan de Gemeente een boete opleggen van EUR 6.000,–.

Boete voor verhuur

In de zaak die werd voorgelegd aan de Raad van State, had een Amsterdamse vrouw haar woning voor de duur van vijf dagen verhuurd aan toeristen. Zij had deze verhuur niet aan de Gemeente gemeld. De Gemeente had hierop een boete opgelegd van EUR 6.000,-. Mevrouw was het hiermee niet eens en heeft tot de Raad van State geprocedeerd. Zij stelde zich op het standpunt dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de meldplicht en dus ook niet voor de aan haar opgelegde boete.

Huisvestingswet

De Raad van State gaf mevrouw hierin gelijk. De Raad stelt voorop dat het op grond van de Huisvestingswet verboden is om zonder vergunning “een woning te onttrekken aan de woningvoorraad”. Onttrekking kan slechts plaatsvinden indien het desbetreffende gebouw op enig moment bestemd is voor permanente bewoning. Verhuur van een woning aan toeristen betekent bij uitstek dat de woning niet beschikbaar is voor (duurzame) bewoning. Kort gezegd is er dus altijd een vergunning nodig indien een woning wordt verhuurd aan toeristen via bijvoorbeeld Airbnb.

Regelgeving aangaande meldplicht

De Gemeente is met haar regelgeving aangaande de meldplicht buiten haar boekje getreden. Op grond van de Huisvestingswet is de Gemeente namelijk helemaal niet bevoegd om een vrijstelling te verlenen op het algemene verbod op vakantieverhuur. Vakantieverhuur is uitsluitend mogelijk met een vergunning. Nu de meldplicht in strijd is met de Huisvestingswet, kan ook geen boete worden opgelegd wegens overtreding van de meldplicht. Mevrouw hoeft de boete van EUR 6.000,- derhalve niet te betalen.

Gevolgen uitspraak voor verbod op Airbnb

Deze uitspraak betekent dat de Amsterdamse Airbnb-verhuurders die dachten “legaal” te verhuren door de verhuur te melden bij de Gemeente, allemaal in overtreding zijn. De boete die staat op woningonttrekking bedraagt EUR 20.500,-. Het is de vraag hoe de Gemeente Amsterdam hiermee zal omgaan en of zij haar regelgeving zal aanpassen dan wel een vergunningsstelsel zal opzetten voor verhuur aan toeristen. Een vergunningstelsel is omslachtig, onder meer vanwege de mogelijkheden voor belanghebbenden, bijvoorbeeld buren, om bewaar en beroep in te stellen tegen de verlening van de vergunning.

Wet Toeristische verhuur van Woonruimte

Er is een wetsvoorstel ingediend – de Wet Toeristische verhuur van Woonruimte – die wel voorziet in een meldplicht voor teneinde de toeristische verhuur van woningen te kunnen reguleren. Indien dit wetsvoorstel wet zou worden, bestaat er wel een grondslag voor de meldplicht. Wanneer deze wet zal worden behandeld is echter nog onduidelijk.

Niet verhuren zonder vergunning

Vooralsnog luidt het advies om uw woning niet – zonder vergunning – via Airbnb of andere platformen te verhuren aan toeristen, daar een aanzienlijke boete kan worden opgelegd.

Mocht u een boete opgelegd hebben gekregen wegens het niet voldoen aan de meldplicht of anderszins vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Recente berichten