Tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimten | Cleerdin & Hamer Advocaten

Tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimten

23 februari 2022

Door: Hilde Nobel

Als u uw woning wilt verhuren, omdat u tijdelijk niet in uw woning woont, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent, dan kunt u met de huurder een tijdelijke huurovereenkomst sluiten.

Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er?

 • De huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is;
 • De huurovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • Tussenhuur;
 • Doelgroepenverhuur;
 • Tijdelijke verhuur o.b.v. leegstandswet

Huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is (art. 7:232 e.v. Burgerlijk Wetboek)

Bij een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, kan je bijvoorbeeld denken aan de verhuur van een vakantiehuis. Hoeveel dagen/weken/maanden een huurovereenkomst mag duren, daar is discussie over. Het gaat om de aard van de overeenkomst. Als het gaat om de verhuur van een vakantiehuis dan is het vanzelfsprekend dat dit voor korte duur is.

Als er sprake is van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, dan gelden er geen regels voor huuropzegging en huurprijsbescherming. Als je een huisje huurt op een vakantiepark dan ga je naar de receptie en dan ontvang je daar de sleutels en aan het einde van de vakantie lever je de sleutels ook bij de receptie weer in. Er zijn geen aparte regels voor huuropzegging en je kan ook niet naar de huurcommissie als je bijvoorbeeld wilt klagen over gebreken.

Omdat er geen huurbescherming is, valt slechts een beperkt aantal situaties onder de huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. Vaak gaat het om vakantiehuizen, maar er zijn ook andere scenario’s mogelijk zoals panden die gesloopt gaan worden, waar tijdelijke huurders hun intrek in nemen. Als het gaat om reguliere woningen dan kan je bijvoorbeeld denken aan het verhuren van jouw woning aan iemand wiens relatie net is gestrand en die tijdelijk wil huren totdat hij/zij een nieuwe woning heeft gevonden of bijvoorbeeld tijdelijke verhuur als een overbruggingsperiode tot de koopwoning die iemand heeft gekocht af is.

Huurovereenkomst bepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. De verhuurder moet de huurder wel schriftelijk informeren over het einde van de huur, dit moet tussen drie maanden en een maand voor de afgesproken einddatum.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor een zelfstandige woonruimte mag maximaal voor een afgesproken periode van twee jaar. Als het gaat om een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een kamer) dan geldt een termijn van maximaal vijf jaar.

De verhuurder mag de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, de huurder mag dit wel. Wel geldt er een opzegtermijn van minimaal één maand.

Als het huurcontract afloopt en de verhuurder wil de overeenkomst verlengen, dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.*

* Tijdens de coronacrisis konden tijdelijke huurcontracten wel tijdelijk verlengd worden.

Tussenhuur (ook wel genoemd: diplomatenclausule)

Soms wil je tijdelijk jouw woning verhuren, omdat je op reis gaat. Als je dan terugkomt dan wil je weer jouw eigen woning betrekken. In de tussenliggende periode kan je dan jouw woning verhuren.

Belangrijk bij deze huurovereenkomst is dat hij voor bepaalde tijd is, en er opzeggingsgronden gelden voor de verhuurder (art. 7:274 Burgerlijk Wetboek). Als de huurder niet instemt met de opzegging dan moet je naar de kantonrechter om te vragen om te bepalen dat huurovereenkomst is geëindigd.

Doelgroepenverhuur

Sinds 2016 is het volgens de wet mogelijk om je woning tijdelijk te verhuren aan een specifieke doelgroep, zoals:

 • Studenten (campus-contracten);
 • Jongeren (18-27 jaar);
 • Promovendi;
 • Ouderen;
 • Gehandicapten
 • Grote gezinnen (8 personen).

Als verhuurder kun je ook bewijs vragen, zoals bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving op de universiteit. Als de huurder niet meer voldoet aan de doelgroep dan kan de huurovereenkomst worden opgezegd, met in achtneming van een opzeggingstermijn (van drie tot zes maanden). Als de huurder niet binnen zes weken instemt met de opzegging, dan kan je naar de kantonrechter.

Verhuur op basis van leegstandwet

De leegstandwet is een wet uit de jaren tachtig. Op dat moment waren er veel krakers en om kraken tegen te gaan, is deze wet in het leven geroepen.

Ook ten tijde van de vastgoedcrisis werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk te verhuren. Mensen wilden hun woning, die op dat moment onder water stond, liever niet verkopen. Met een vergunning van gemeente kon toen tijdelijk verhuurd worden.

De huizenprijzen rijzen op dit moment de pan uit, dus huiseigenaren kunnen makkelijk hun woning verkopen. Op dit moment wordt er dus weinig gebruik gemaakt van deze wet. Wat wel gebeurt, is dat woningstichtingen hun panden verhuren totdat deze panden worden gesloopt.

Wilt u meer informatie over (tijdelijke) verhuur? Neemt u dan gerust contact op met een van onze huurrechtspecialisten.

Recente berichten