Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Strafrechtelijk aanpak van milieudelicten

13 maart 2017

In het vakblad Milieumagazine (nr 3) van maart 2017 is aandacht besteed aan de strafrechtelijke aanpak van milieudelicten. Dit artikel gaat onder meer over trends die in het milieustrafrecht zichtbaar zijn. Bij het Openbaar Ministerie groeit bijvoorbeeld steeds meer de neiging om bij ‘corporate crime’ (bijvoorbeeld bij verdenking van niet-naleving van vergunningsvoorschriften zoals die aan bedrijven zijn opgelegd of de export van gevaarlijke afvalstoffen naar andere landen) naast de onderneming als ‘rechtspersoon’ ook natuurlijke personen aan te pakken, bijvoorbeeld leidinggevenden. Milieumagazine vroeg om achtergrondinformatie aan Sabine Pijl, een van onze strafrechtspecialisten die regelmatig bedrijven rechtsbijstand verleent in milieustrafzaken

Lees het krantenartikel

Sabine Pijl | Cleerdin & Hamer Advocaten

Recente berichten