Verschil militair tuchtrecht en strafrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Strafontslag: Defensie lijdt nieuwe nederlaag

26 maart 2020

De militaire ambtenarenrechter te Den Haag heeft weer een strafontslag vernietigd na een vrijspraak door de strafrechter. Dit een aantal weken nadat de Centrale Raad van Beroep in een soortgelijke zaak het strafontslag van een cliënt bij de Koninklijke Marechaussee vernietigde. Uit deze uitspraak volgt dat een defensieambtenaar die wordt verdacht van een strafbaar feit niet zou mogen worden ontslagen vóór een uitspraak van de strafrechter.

Het ministerie van Defensie liet echter weten er anders tegenaan te kijken. Volgens het departement was er sprake van een op zichzelf staand, dermate specifiek geval dat het geen repercussies heeft op het beleid.

Centrale Raad van Beroep

In de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt nu echter expliciet verwezen naar de eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Aldus betreft het geen specifiek geval en is de ingezette lijn van de militaire ambtenarenrechters een gegeven.

Defensie zal deze uitspraken nu serieus moeten nemen en ook deze cliënt volledige in ere moeten herstellen. In deze zaak ontkende cliënt immers van meet af aan dat hij drugs in bezit had. Ook vond hij dat er onvoldoende onderzoek naar waarheidsvinding was gedaan. Hij had zelfs direct aangestuurd op een drugstest en vingerafdrukonderzoek om zijn onschuld te bewijzen. Defensie wilde hier niet aan meewerken en ontsloeg hem, waardoor hij ruim anderhalf jaar onterecht thuis zat.

Ontslag wegens strafrechtelijke verdenking

Onze militaire sectie gaat keihard aan de slag met meerdere zaken waarbij defensieambtenaren zijn of dreigen te worden ontslagen wegens enkel een strafrechtelijke verdenking.

Indien u in een soortgelijke zaak bent ontslagen, of wanneer een ontslag dreigt, kunt u zich wenden tot onze militaire sectie voor een gratis intakegesprek. Onze specialisten op het gebied van het militair strafrecht én het militair ambtenarenrecht zullen uw zaak uitvoerig beoordelen en behandelen om een strafontslag te voorkomen of aan te vechten.

Geen ontslag na vermeend drugsgebruik defensie – De Telegraaf, 25 maart 2020

Recente berichten