Stiefouderadoptie | Cleerdin & Hamer Advocaten

Stiefouderadoptie voorwaarden

17 maart 2021

Door: Hilde Nobel

Als jouw ex-partner volledig buiten beeld is en jouw nieuwe partner al jarenlang de vaderrol op zich neemt, dan kan de wens bestaan om het vaderschap ook juridische status te geven. Stiefouderadoptie is één van de wettelijke mogelijkheden om juridisch ouder te worden.

Wil jij jouw stiefkind adopteren? Dan kan je via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank.

Voorwaarden stiefouderadoptie

De wet stelt een aantal voorwaarden aan een dergelijk verzoek tot stiefouderadoptie:
(Zie artikelen 1:227-228 van het Burgerlijk Wetboek)

  1. Jullie hebben voorafgaand aan het verzoek drie jaar met elkaar samengewoond;
    (deze termijn geldt niet als het kind is geboren binnen jullie relatie)
  2. Jullie hebben tenminste één jaar samen voor de kinderen gezorgd;
  3. De partner van de stiefouder heeft het eenhoofdig gezag;
  4. Jouw ex-partner spreekt het verzoek niet tegen;
    (als de ex-partner het verzoek wel tegenspreekt dan kan daar onder omstandigheden aan voorbij worden gegaan)
  5. Het verzoek is in het belang van het kind en voor de toekomst is te voorzien dat het kind niets meer van de biologische ouder te verwachten heeft.

Als jullie kind ouder is dan 12 jaar zal de rechtbank hem/haar verzoeken om zijn/haar mening kenbaar te maken. Dit kan door middel van een brief of in een informeel gesprek met de rechter.

Op www.rechtspraak.nl staat meer informatie over hoe een dergelijk kindgesprek in zijn werk gaat.

(Rechts)gevolgen van stiefouderadoptie

Door stiefouderadoptie verkrijgt de stiefouder gezag en ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen stiefouder en stiefkind. Dat betekent dat de stiefouder juridisch gezien ouder is. Voor ouders en hun kinderen kan het belangrijk zijn dat hun onderlinge band ook juridisch is “erkend”.

Als de stiefouder (lees: de nieuwe juridische ouder van het kind) komt te overlijden dan is het kind automatisch erfgenaam. Andersom geldt dat de familierechtelijke betrekking tussen de biologische vader en het kind is komen te vervallen en dat het kind dus niet langer automatisch erfgenaam is van de biologische vader.

Wijst de rechtbank het verzoek tot stiefouderadoptie toe? Dan kunnen de ouders ook nog een verzoek tot achternaamswijziging doen bij Justis. Vaak hebben kinderen nog de achternaam van de biologische ouder en is de achternaamswijziging het belangrijkste.

Als jullie stiefouderadoptie overwegen omdat jullie beide het gezag willen en een naamswijziging dan kan je ook kiezen voor een lichtere variant dan stiefouderadoptie. De verzoeken tot gezagswijziging en achternaamswijziging kunnen namelijk ook zelfstandig worden ingediend. Voor meer informatie over achternaamswijziging kunt u hieronder de brochure naamswijziging downloaden.

Recente berichten