Standaard koopovereenkomst- rechten en plichten van de koper | Cleerdin & Hamer Advocaten

Standaard koopovereenkomst: rechten en plichten van de koper

19 januari 2021

Door: Hilde Nobel

In het algemeen wordt bij de verkoop van een woning gebruik gemaakt van één van de koopovereenkomsten van de NVM. De standaard koopovereenkomst regelt de rechten en plichten van de koper en verkoper. In de standaard koopovereenkomst staat wie vanaf welk moment aansprakelijk is voor eventuele gebreken.

Gebreken in de woning

In principe komen gebreken na de verkoop van een woning voor rekening van de koper. Op deze hoofdregel zijn in principe twee uitzonderingen (art. 7:17 BW).

  1. er is sprake van gebreken die het normaal gebruik van de woning in de weg staan;
  2. de verkoper kende de gebreken (of had die moeten kennen), maar heeft hierover geen mededeling heeft gedaan.

Kom je erachter dat de gebreken door de verkoper zijn verdoezeld en dat hij bewust informatie heeft achtergehouden dan kun je de verkoper dus aansprakelijk stellen.

Verkoper aansprakelijk stellen

Ook kun je de verkoper aansprakelijk stellen als de gebreken zo ernstig zijn dat de gebreken normaal gebruik van de woning in de weg staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instortingsgevaar van de woning.

Let op: soms is de verkoper niet aansprakelijk als de gebreken normaal gebruik van de woning in de weg staan. Partijen kunnen namelijk bij overeenkomst afwijken van deze regel.

Ouderdomsclausule in een standaard koopovereenkomst

In een koopovereenkomst kan een ouderdomsclausule staan, bijvoorbeeld:

De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, derhalve met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, zichtbare en onzichtbare gebreken en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Koper aanvaardt deze staat en daarmee ook de op de onroerende zaak rustende publiekrechtelijke beperkingen voor zover dat geen bijzonder lasten zijn.

Wat betekent dit? Als er gebreken zijn die zich na het tot stand komen van de koopovereenkomst openbaren, dan komen die gebreken voor rekening van de koper ook als die gebreken het normaal gebruik van de woning in de weg staan. Meer weten? Lees ook onze blog: Ouderdomsclausule in koopovereenkomst

Vragen over jouw woning?

Heb jij vragen naar aanleiding van de koop/verkoop van jouw woning? Neem dan gerust contact met ons op. Wacht niet te lang, want als er sprake is van gebreken dan moet dit tijdig gemeld worden. Als je te lang wacht met melden, dan kan het zijn dat je daarmee jouw kansen hebt verspeeld en zelf voor de kosten moet opdraaien.

Recente berichten