Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Scheiden ondernemer goed regelen

2 november 2018

Als een ondernemer gaat scheiden

Als u gaat scheiden is dat vaak een moeilijke beslissing, waarbij u met elkaar afspraken moet maken over de gevolgen van de scheiding. Indien een van beide partijen of allebei de partijen dan ook nog een onderneming heeft is het vaak lastig om hier goede afspraken over te maken. Want wat is de onderneming waard? Van welk inkomen moet je uitgaan bij het berekenen van alimentatie? Wordt er dan ook rekening gehouden met dividend? En hoe zit het eigenlijk met pensioen? Allemaal vragen waar u dan over na moet denken. Dat is lastige materie.

Afspraken maken scheiding

Om te bekijken welke afspraken er gemaakt moeten worden rondom de onderneming, zal eerst gekeken moeten worden of u getrouwd bent. En vervolgens of dat in gemeenschap van goederen is of op huwelijkse voorwaarden. Bij een gemeenschap van goederen moet alles 50/50 verdeeld worden.

Indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan zijn die leidend voor de vraag of een onderneming tot het te verrekenen/te verdelen vermogen behoort. De onderneming kan zijn uitgesloten van verdeling. Maar daar zit soms wel een addertje onder het gras.

Huwelijksvermogensrecht 1 januari 2018

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden dan is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van toepassing. Ook hierbij zijn er veel haken en ogen. In de wet staat nu dat wat u al had voordat u ging trouwen buiten de verdeling blijft als u gaat scheiden. Een beperkte gemeenschap dus. U zou dan kunnen denken dat uw onderneming buiten schot blijft bij een echtscheiding. Dat is maar zeer de vraag. In de nieuwe wet staat namelijk dat de ondernemer een redelijke vergoeding moet betalen voor de kennis vaardigheden en arbeid die hij of zij voor de onderneming heeft gebruikt. Wat deze vergoeding precies inhoudt staat er niet bij. De gevolgen van deze nieuwe regeling zijn niet helder voor ondernemers. Dit is een belangrijke reden waarom u in dat geval beter kunt trouwen met maken van goede huwelijkse voorwaarden.

Vaststelling waarde onderneming bij scheiding

De vaststelling van de waarde van de onderneming kan door een deskundige geschieden. Maar ook kan de boekhouder of accountant kan hiervoor gevraagd worden om een indicatie te geven. Uiteraard geldt dat als u nog met elkaar in gesprek bent de mogelijkheden groter zijn om afspraken te maken over dit onderwerp. Wanneer u er niet uitkomt wordt de rechtbank gevraagd om een beslissing te nemen.

Kinder- en partneralimentatie

Daarnaast speelt vaak nog de kwestie rond de alimentatie. Dit kan gaan om zowel kinder- als ook partneralimentatie. Wat is nou een redelijk inkomen om mee te rekenen en wat heeft de ander nodig? Daarbij is het zo dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. Dus als het inkomen omhoog moet, zal dat ook gevolgen hebben voor de mogelijkheden om een ex-partner uit te kopen. Dit zijn communicerende vaten.

Advies scheiden ondernemer

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren als ondernemer als u gaat trouwen over de gevolgen van het huwelijk. Het is nu eenmaal makkelijker om goede afspraken te maken als de relatie goed is, dan op het moment dat de relatie al over is. Bezint eer ge begint.

Ook als de relatie wel over is kunt u als ondernemer terecht bij Cleerdin en Hamer Advocaten voor een goed advies over de te maken afspraken.

Recente berichten