Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Schadevergoeding vanwege wc-foto

21 december 2018

Werkgever moet schadevergoeding betalen vanwege wc-foto

Arbeidsrechtadvocaat Joost Knaap stond recent een werknemer bij in een wat opmerkelijke zaak.

De werknemer was in een conflict verwikkeld met zijn werkgever over loonbetalingen. Hij had zelf ontslag genomen vanwege een conflict en de werkgever weigerde vervolgens om het nog verschuldigde salaris te betalen en de eindafrekening – betaling van vakantiegeld en niet-opgenomen vakantiedagen – op te stellen.

De werknemer zat op het moment dat de onenigheid over het achterstallig salaris speelde, maart 2018, in de gemeenteraad en op dat moment waren de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande.

Werknemer ongevraagd op Facebook

Hoewel de spanningen vanwege het salaris dat niet werd betaald al hoog waren opgelopen, besloot de werkgever nog wat extra olie op het vuur te gooien. Hij plaatste twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen een foto die hij in het verleden bij wijze van ‘grap’ had gemaakt van de werknemer, waarop te zien is dat hij op de wc zit met een wc-rol in zijn hand, op de openbare Facebookpagina van de politieke partij van de werknemer.

De foto wordt een aantal maal gedeeld en iemand reageert erop met ‘Je hebt hem mooi te kakken gezet!’

Schadevergoeding

Er liep al een rechtszaak vanwege de loonbetalingen die niet verricht waren en de werknemer vordert in de procedure nu ook een schadevergoeding vanwege het plaatsen van de foto. Werkgever verweert zich. Hij vindt dat ‘politici er rekening mee moeten houden dat hun beeltenis van tijd tot tijd op internet verschijnt’ en zegt ‘ook politici gaan naar de wc’. Volgens de werkgever is er dus allemaal niet zoveel aan de hand.

Vrijheid van meningsuiting

De kantonrechter gaat hier niet in mee. Bij de beoordeling van de vraag of het handelen van de werkgever onrechtmatig is neemt de kantonrechter mee dat er sprake is van een botsing tussen twee fundamentele rechten. Het recht van werknemer op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en het recht van de werkgever op vrijheid van meningsuiting. Door de werkgever is echter geen enkel te rechtvaardigen (algemeen) belang aangevoerd om op deze wijze gebruik te maken van de foto van werknemer, zittend op een toilet met een wc-rol in zijn hand, zo oordeelt de rechter.

Het gedrag van de werkgever kan dus niet door de beugel en de kantonrechter kent een schadevergoeding toe van € 500,–

Recente berichten