Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Schadecompensatie na een onterechte verdenking

10 augustus 2016

Het is goed voorstelbaar dat een onderzoek naar strafbare feiten de nodige schade met zich brengt voor iemand die achteraf ten onrechte als verdachte is aangemerkt, of voor burgers die zelfs helemaal geen verdachte zijn geweest. Zo kan een doorzoeking van een woning meer dan een kapotte voordeur opleveren, vooral als wordt vermoed dat op onbestemde plaatsen in die woning geld, verdovende middelen of vuurwapens kunnen worden aangetroffen. Gedupeerde burgers kunnen langs verschillende wegen trachten hun schade vergoed te krijgen, maar een algemene wettelijke regeling ontbreekt. Ze zijn vaak aangewezen op de schadeveroorzakende instantie (politie, Openbaar Ministerie) of op de civiele rechter. Die procedures zijn ondoorzichtig en lang niet alle schade wordt altijd en geheel vergoed. Strafrechtadvocaat Patrick van der Meij onderzocht samen met zijn stagiaire Hannah Lisa van Rij deze mogelijkheden tot schadecompensatie en doet aanbevelingen hoe dergelijke procedures beter zouden kunnen worden afgewikkeld.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht