Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Poolse media-aandacht voor uitspraken Amsterdamse rechtbank in overleveringszaken

29 juli 2013

Op 11 juli meldden wij u dat de rechtbank Amsterdam op 25 juni 2013 de overlevering van twee Poolse onderdanen aan Polen heeft geweigerd. Polen had om de overlevering gevraagd omdat de twee een gevangenisstraf wegens handel in drugs moesten uitzitten in Polen. De uitspraak is een doorbraak in het overleveringsrecht waarin al lang werd bepleit dat Europese onderdanen die meer dan 5 jaar in Nederland verblijven gelijkgesteld moeten worden met Nederlandse onderdanen. Die worden in dezelfde situatie namelijk ook niet overgeleverd. Door dat bij andere EU-burgers wel te doen terwijl ze wel geworteld zijn in Nederland wordt het verbod op discriminatie overtreden. In een van de zaken trad mr. R. Malewicz op als raadsman.

De weigering van de rechtbank in Amsterdam om de twee Polen over te leveren heeft voor de nodige media-aandacht in Polen gezorgd. Zie hier het artikel op Niedziela.nl.

Recente berichten