Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Petje op, petje af.

10 mei 2019

Voor het tijdschrift Strafblad schreef Patrick van der Meij samen met zijn toenmalige student-stagiaire Maeve Janmaat een bijdrage over de vele verschillende rollen die politieambtenaren kunnen spelen in het strafproces en welke gevaren dat in zich draagt voor de waarheidsvinding. Zij pleiten voor meer waarborgen in de verschillende procedures om achteraf goed te kunnen vaststellen wat is gebeurd bij schietincidenten met dodelijke afloop of met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Lees de bijdrage

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht