Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Persbericht uitspraak Hof van Justitie EU (10 augustus 2017)

11 augustus 2017

Succes voor advocaten mr. Ben Polman en mr. Maike Bouwman in een procedure die zij voerden bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof van Justitie heeft, conform hun betoog, geoordeeld dat hun cliënt recht had op verdediging door een advocaat in de procedure die leidde tot het vonnis dat ten grondslag lag aan een Pools Europees Aanhoudingsbevel, en dat de overlevering op basis van dat vonnis dus moest worden geweigerd.

Vandaag heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een overleveringsprocedure waarin advocaten mr. Ben Polman en mr. Maike Bouwman optraden. Zij hebben bepleit dat het recht op verdediging een fundamenteel grondrecht betreft waarvan, ongeacht het type procedure (en dus ook in een procedure die tot een verzamelvonnis leidt) gebruik moet kunnen worden gemaakt. Het Hof van Justitie heeft dit verweer gevolgd.

De uitspraak is gedaan in het kader van de beantwoording van zogenoemde prejudiciële vragen die door de Rechtbank Amsterdam aan het Hof van Justitie waren gesteld naar aanleiding van een door mr. Polman gevoerd verweer.

In deze zaak verzochten de Poolse autoriteiten via een Europees arrestatiebevel om de betrokken cliënt van mr. Polman vanuit Nederland over te leveren naar Polen op basis van een verzamelvonnis. Zo’n verzamelvonnis is – kort gezegd – een vonnis waarin verschillende eerdere (in andere zaken) opgelegde straffen die nog niet zijn uitgezeten worden samengevoegd c.q. opgeteld tot één nieuwe straf. In de Poolse strafzaak die had geleid tot het verzamelvonnis, had betrokkene echter geen verdediging door een advocaat gehad. Naar aanleiding daarvan stelde mr. Polman zich op het standpunt dat de overlevering niet konden worden toegestaan op basis van het verzamelvonnis, nu zijn cliënt in de strafzaak die leidde tot dat vonnis geen verdediging had gehad. De Rechtbank Amsterdam besloot de kwestie voor te leggen aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

Ook naar het oordeel van het Hof van Justitie had betrokkene recht op verdediging door een advocaat in de procedure die leidde tot het verzamelvonnis, ook al betrof die procedure slechts een zitting waarin enkel nog de strafoplegging centraal stond. Ook bij het bepalen van de straf kan de rechter immers rekening houden met de verweren van een advocaat.

Een uitstekend resultaat voor de advocaten Polman en Bouwman die tot aan het Hof van Justitie van Europese Unie gaan om hun cliënten te verdedigen.

Klik hier voor de uitspraak

Voor meer informatie over uit- en overleveringsprocedures zie: www.uitlevering.nl

Recente berichten