Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Persbericht tav ‘Mysterie verdwenen Heinekenmiljoenen’

14 juni 2017

Persbericht tav ‘Mysterie verdwenen Heinekenmiljoenen’

Amsterdam / Rotterdam, 14 juni 2017

Zojuist werden wij geconfronteerd met berichtgeving van het programma EenVandaag ten aanzien van de zaak van Willem Holleeder. Het betreft de aankondiging van een uitzending over de zogenoemde Heinekenmiljoenen en een gemaakte reconstructie, waaruit blijkt dat journalisten inzage hebben gekregen in vertrouwelijke getuigenverklaringen van Astrid en Sonja Holleeder die in de afgelopen maanden bij de rechter-commissaris zijn afgelegd.

Wij betreuren het dat in deze zaak wederom voor de waarheidsvinding belangrijke informatie op straat belandt. Wij hebben diverse malen betoogd dat deze verhoren juist achter gesloten deuren moeten plaatshebben om te voorkomen dat nog te horen getuigen al bij voorbaat op de hoogte raken van zaken die nog moeten worden getoetst. Kennelijk zijn er toch partijen in dit proces die er belang bij hebben die informatie telkens naar buiten te laten komen. Ook betreuren wij dat EenVandaag het in de journalistiek gebruikelijke beginsel van hoor en wederhoor niet heeft toegepast. Ook dat is overigens een terugkerend fenomeen in deze strafzaak.

Voor alle duidelijkheid: Willem Holleeder heeft in zijn al zeer geruime tijd geleden afgelegde en tot nu toe onder embargo gehouden verklaringen openheid van zaken gegeven over (onder andere) het zogenoemde Heinekenlosgeld. De reden dat dit onderwerp in de nu naar buiten gebrachte getuigenverhoren aan de orde is gekomen, is dat de getuigen daar door ons mee zijn geconfronteerd. De getuigen hebben vervolgens moeten erkennen dat zij hierover al die jaren niet de waarheid hebben gesproken, ook niet toen zij al als getuigen onder bescherming van justitie verklaringen aflegden in de zaak waar Willem Holleeder nu voor wordt vervolgd.

Het onderwerp van de Heinekenmiljoenen is één van de vele onderwerpen die op dit moment nader worden onderzocht en waar nog diverse getuigen over zullen worden gehoord. Om dat proces van waarheidsvinding niet nog verder te schaden kunnen wij voor het overige dan ook geen mededelingen doen, hoe zeer wij ook inhoudelijk zouden willen reageren op de wijze waarop hier thans over wordt bericht.

De raadslieden,

Sander Janssen en Robert Malewicz

Recente berichten