Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Persbericht: mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz nieuwe raadslieden W.F. Holleeder

21 juni 2016

Als gevolg van het neerleggen van de verdediging van Willem Holleeder door zijn raadsman mr. Stijn Franken heeft dhr. Holleeder zich gedwongen gezien op zoek te gaan naar een nieuwe verdediging. Door de ongekende omvang van het dossier dat tegen hem wordt ingebracht – een dossier dat in de loop van vele jaren en voortbordurend op eerdere grote strafzaken is samengesteld – is daarbij onder andere gekeken naar raadslieden die al enige kennis van die dossiers dragen.

Dhr. Holleeder heeft mrs. Janssen en Malewicz van Cleerdin & Hamer Advocaten verzocht de verdediging op te nemen. Sander Janssen is sinds de aanvang van het Passageproces in 2008 en Robert Malewicz sinds 2011 advocaat van Jason R. die verdacht wordt in enkele zaken waarin nu ook dhr. Holleeder als verdachte is aangemerkt. Robert Malewicz is daarnaast advocaat van Ali N., die in het onderzoek naar de moord op Willem Endstra volledig werd vrijgesproken. Ook in die zaak wordt dhr. Holleeder vervolgd.

Wij wensen te benadrukken dat het opnemen van de verdediging van dhr. Holleeder zowel in onze visie als die van onze cliënten geen tegenstrijdige belangen oplevert. Zeker in het licht van de totstandkoming van deze voor dhr. Holleeder en mr. Franken ongewenste advocatenwissel is dat uiteraard een onderdeel dat nauwgezet is verkend en indringend met de betrokken cliënten is besproken.

Hoewel voorkennis bestaat ten aanzien van een deel van de dossiers zal het geruime tijd duren voordat wij voldoende ingelezen zijn in alle relevante stukken om tot een inhoudelijke behandeling van de zaak te kunnen komen. Bovendien zal er – voor zo ver mogelijk – sprake moeten zijn van enige coördinatie ten aanzien van andere lopende strafzaken, waaronder het hoger beroep in Passage. Die coördinatie zal in de komende maanden zijn beslag moeten krijgen, te beginnen met de pro forma zitting in de zaak van dhr. Holleeder op 23 juni a.s.

Voorafgaand aan die pro forma zitting zullen geen verdere inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

De raadslieden, Sander Janssen & Robert Malewicz

Recente berichten