Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Persbericht beëindiging strafzaak Ismail Ilgun

24 juli 2017

Rotterdam, 24 juli 2017

Op maandag 24 juli 2017 heeft het Openbaar Ministerie met Ismail Ilgun gesproken over de afdoening van zijn strafzaak. Ismail kreeg in september 2016 landelijke bekendheid als gevolg van zijn vlogs waarin hij het leven in zijn wijk Poelenburg in Zaandam liet zien. Enkele vlogs, waarin gewelddadige handelingen te zien waren of waarin dreigend taalgebruik te horen was, leidden tot grote ophef. Het Openbaar Ministerie heeft Ismail daarop als verdachte aangemerkt.

Sinds die gebeurtenissen in de zomer van het vorig jaar heeft Ismail getracht op een positieve wijze verder te gaan met zijn werk. Dat heeft onder andere geresulteerd in de goed bekeken serie ‘Achterbuurten’ die in opdracht van het AD wordt gemaakt. Hierin bespreekt hij ook de gebeurtenissen in Zaandam en betuigt hij spijt voor wat daar bijna een jaar geleden gebeurd is.

Aan het Openbaar Ministerie is sinds het ontstaan van de verdenking meermalen gevraagd tot een alternatieve afdoening te komen en niet over te gaan tot een complex en zonder twijfel polariserend strafproces. Daar is vandaag mee ingestemd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat indien Ismail aan enkele voorwaarden voldoet – die grotendeels zien op herstel van de relatie met verschillende betrokkenen – geen vervolging zal worden ingesteld maar de zaak zal worden geseponeerd.

Het is van belang te benadrukken dat daarmee geen standpunt is ingenomen over de juistheid van de verdenking, of over de vraag of een vervolging bij een rechter uiteindelijk tot een veroordeling en een strafoplegging had kunnen leiden. Als gevolg van de vandaag genomen beslissing zal die vraag ook niet meer beantwoord worden. Voor Ismail staat voorop dat hij opgelucht is dat hij de negatieve gebeurtenissen van vorig jaar definitief achter zich kan laten en zich weer kan richten op de toekomst.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht