Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overlevering Poolse onderdanen niet toegestaan

11 juli 2013

De rechtbank Amsterdam heeft op 25 juni 2013 de overlevering van twee Poolse onderdanen aan Polen geweigerd. Polen had om de overlevering gevraagd omdat de twee een gevangenisstraf wegens handel in drugs moeten uitzitten in Polen. De Poolse vonnissen uit 2006 en 2007 zijn onherroepelijk. In een van de zaken trad mr. R. Malewicz op als raadsman.

Discriminatie

De Nederlandse Overleveringswet verbiedt de overlevering van een Nederlander aan een andere EU-lidstaat, als sprake is van een onherroepelijk vonnis. De Poolse onderdanen verblijven al meer dan vijf jaar rechtmatig in Nederland. Zij hebben een bestaan in Nederland opgebouwd. De twee Polen zijn geworteld in de Nederlandse samenleving en daarom vindt de rechtbank dat hun overlevering discriminatie oplevert ten opzichte van een Nederlander.

Belang

De rechtbank vindt het doel van de Europese regelgeving, te weten sociale re-integratie, daarbij van belang en het gegeven dat de Europese regelgeving niet juist is omgezet in de Nederlandse Overleveringswet. De relatief geringe ernst van de strafbare feiten waarvoor de Poolse onderdanen in Polen waren veroordeeld, speelt voor de rechtbank ook een rol. Het ging om het verkopen van (zeer) geringe hoeveelheden van voornamelijk wiet.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht