Update- Conclusie A-G Rantos over de Poolse Rechtsstaatproblematiek | Cleerdin & Hamer Advocaten

OM niet-ontvankelijk verklaard in behandeling nemen Europees Aanhoudingsbevel

6 december 2023

In december 2023 is het Openbaar Ministerie door de Amsterdamse overleveringskamer niet-ontvankelijk verklaard in het behandeling nemen van een Europees Aanhoudingsbevel van een cliënt van Sophie Hof. Het Europees Aanhoudingsbevel dat nog resteerde en dateerde uit 2020 is door de Poolse autoriteiten ingetrokken.

Vier Europese aanhoudingsbevelen van 28,5 jaar Poolse gevangenisstraf

Al in 2019 was deze Poolse cliënt aangehouden in verband met een uit te zitten straf in Polen voor de duur van 2 jaar en 4 maanden. Nadat cliënt in 2019 was geschorst vond de eerste inhoudelijke behandeling van deze zaak plaats in 2023. Inmiddels ging het over vier Europese aanhoudingsbevelen van in totaal 28,5 jaar Poolse gevangenisstraf. Nu cliënt al vele jaren in Nederland woonde en na een gevoerd gelijkstellingsverweer in aanmerking zou komen om gelijkgesteld te worden met een Nederlander (en de straf daarmee in Nederland zou mogen uitzetten) was de centrale vraag of de Europese aanhoudingsbevelen mogelijke weigeringsgronden bevatte zodat de overleveringsrechter de overlevering moest weigeren.

Weigeringsgronden in verband met het Europees Aanhoudingsbevel

Na uitgebreid verweer van Sophie Hof op verschillende weigeringsgronden tijdens diverse zittingen, heeft de rechtbank in Amsterdam besloten dat de cliënt alleen de Poolse straf van 2 jaar en 4 maanden hoeft uit te zitten, in plaats van de aanvankelijk verzochte 28,5 jaar gevangenisstraf. Deze beslissing is het resultaat van zorgvuldige juridische overwegingen en het argumenteren van de verdediging op grond van weigeringsgronden in verband met het Europees Aanhoudingsbevel. Mocht u zich in een vergelijkbare situatie bevinden of juridisch advies nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de International Criminal Desk van Cleerdin & Hamer advocaten. Onze deskundigen hebben ervaring in het omgaan met diverse internationale juridische kwesties en streven ernaar om uw zaak op de best mogelijke manier te behandelen.

Recente berichten