Nederland tekent uitleveringsverdrag met Marokko | Cleerdin & Hamer advocaten

Nederland tekent uitleveringsverdrag met Marokko

9 januari 2024

Op 18 december 2023 heeft de Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (hierna: de Minister) namens de Nederlandse Staat een uitleveringsverdrag getekend met haar Marokkaanse evenknie. De tekst van het uitleveringsverdrag met Marokko is nog niet bekend gemaakt. Het zal betekenen dat in meer zaken, en op een snellere manier, personen kunnen worden uitgeleverd tussen Nederland en Marokko in het kader van een strafrechtelijke vervolging of veroordeling. Met het ondertekenen van het verdrag, treedt het nog niet in werking. Eerst moet de het verdrag omgezet worden in een Nederlandse wet. De Raad van State moet nog advies uitbrengen en de Eerste en de Tweede Kamer moeten de wet daarna aannemen. Tenslotte wordt de Nederlandse wet en gepubliceerd in het Staatsblad.

Recent uitleveringsverdrag met de VAE

De Nederlandse overheid is in het verleden zeer terughoudend geweest om bilaterale (uitleverings)verdragen met andere landen te sluiten. De laatste jaren lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Onder de vlag van de bestrijding van internationale georganiseerde (drugs)criminaliteit en witwassen heeft de Minister eerder met de Verenigde Arabische Emiraten (hierna VAE), waar bijvoorbeeld wereldstad Dubai ligt, een uitleveringsverdrag ondertekend op 29 augustus 2021. Twee jaar later, op 12 juli 2023, werd de Nederlandse wet ondertekend waardoor een uitleveringsverdrag met de VAE in werking kon treden. Op 15 juli 2023 trad de wet in werking. Tussen de ondertekening van het uitleveringsverdrag en de daadwerkelijk inwerkingtreding zat in dit geval ongeveer twee jaren. De Minister kondigde in het persbericht over het uitleveringsverdrag met Marokko aan dat ze het in de zomer van 2024 al wil voorleggen aan de Tweede Kamer, dat kan betekenen dat dit verdrag sneller in werking zal treden, als het wordt goedgekeurd.

Wat gaat er veranderen

Uitlevering dient altijd te geschieden op basis van een verdrag tussen Nederland en een andere staat. Nederland is onderdeel van multilaterale verdragen, tussen meerdere landen. Nederland heeft ook een aantal bilaterale gesloten, tussen Nederland en een ander land, een-op-een. Op dit moment is uitlevering tussen Marokko en Nederland alleen mogelijk op basis van internationale multilaterale verdragen. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om internationale georganiseerde criminaliteit. Als het delict geen internationaal aspect heeft en/of niet in georganiseerd verband is gepleegd, dan kan een verdachte niet worden uitgeleverd. Voor een winkeldiefstal, een mishandeling, of zelfs een moord, kan iemand in principe niet worden uitgeleverd. Als het uitleveringsverdrag met de VAE de blauwdruk is voor het verdrag met Marokko, dan zal na goedkeuring van de wet uitlevering mogelijk zijn voor feiten die zowel in Nederland als in Marokko strafbaar zijn en waar minimaal één jaar gevangenisstraf of staat of waarvoor minimaal 6 maanden gevangenisstraf is opgelegd.

Als het uitleveringsverdrag wordt goedgekeurd, zal het uitleveringenlandschap enorm veranderen. In Nederland wonen veel mensen met een dubbele (Nederlands-Marokkaanse) nationaliteit. Ook gaan veel Nederlanders graag op vakantie naar Marokko. Waar eerder een hele strafzaak overgedragen moest worden aan Nederland of Marokko, zal in de nabije toekomst de verdachte worden uitgeleverd.

Naast het uitleveringsverdrag, worden ook gesprekken voortgezet om samenwerking op het gebied van de aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen te intensiveren. De Minister is ervan overtuigd dat er veel crimineel vermogen in Marokko wordt geïnvesteerd. Als er nadere afspraken volgen, kan dat grote gevolgen hebben voor Nederlanders met familie en vermogen in Marokko.

Vreest u of een familielid voor een strafrechtelijk onderzoek of voor beslaglegging in Marokko (of in Nederland), neem dan contact op een van onze specialisten van de International Criminal Desk.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht