Modernisering van het Wetboek van Strafvordering | Cleerdin & Hamer Advocaten

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Voor het tijdschrift Boom Strafblad schreef advocaat Patrick van der Meij een bijdrage over de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Van der Meij bespreekt de nieuwe wettelijke regeling van het strafrechtelijk vooronderzoek en gaat daarbij in op de vraag of een nieuw wetboek nu wel de geconstateerde problemen in de strafrechtspleging kan oplossen als niet eerst wordt geïnvesteerd in de oplossing van tal van onderliggende problemen. Als niet eerst kritisch wordt gekeken naar de toepassing van de voorlopige hechtenis en de gebrekkige informatiepositie van de verdediging in strafzaken, zal een nieuwe regeling nooit kunnen bijdragen aan meer efficiëntie in het strafproces. Lees hier het artikel

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht