Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor tekstuele kinderporno | Cleerdin & Hamer Advocaten

Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor tekstuele kinderporno

23 juli 2020

Op 23 juli 2020 is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Ministerie van Justitie en Veiligheid) in consultatie gegaan.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van bijvoorbeeld een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen. Pornografische afbeeldingen en filmpjes van kinderen bezitten, maken of delen is al verboden, maar teksten over seksueel misbruik van kinderen zijn dat tot op heden nog niet.

Om dit strafbaar te stellen is het voorstel om artikel 240c aan het Wetboek van Strafrecht in te voegen luidende:

‘Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een misdrijf als omschreven in de artikelen 244 en 245 of in de artikelen 242, 243, 246, 247 of 249 waarbij een persoon is betrokken die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie’

Aanleiding is instructief materiaal dat al langer op internet (darkweb) circuleert dat in detail beschrijft hoe een pedoseksueel het vertrouwen van kinderen kan winnen en misbruiken om daar vervolgens mee weg te kunnen komen. Dit handboek wordt actief gedeeld op (pedoseksuele)fora en aangevuld met tips&tricks.

Separaat strafbaar stellen

Door het separaat strafbaar te stellen wordt volgens de minister een duidelijk signaal afgegeven vanuit de overheid hoe onwenselijk bezit van dit materiaal is. Met dit wetsvoorstel wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van de Tweede Kamer.

Op diverse vlakken is minister Grapperhaus bezig met een vroegtijdige aanpak van seksueel (kinder)misbruik en het moderniseren van de zedenwetgeving. Zo is de strafbaarstelling van ‘grooming’ (digitaal kinderlokken) vorig jaar verruimd. Verder ligt ook nog een voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Modernisering strafbaarstelling seksuele misdrijven’ in consulatie. In dit wetsvoorstel wordt bijvoorbeeld ‘sexchatting’ expliciet strafbaar gesteld. Van sexchatting is sprake wanneer volwassenen seksueel getinte berichten tussen naar kinderen onder de 16 jaar. In het voorstel staat op sexchatting een gevangenisstraf van maximaal 2 jaren.

Van nadere ontwikkelingen aangaande dit wetsvoorstel wordt u via onze website op de hoogte gehouden.

Verdachten in zedenzaken

Voor verdachten is het, juist bij zedenzaken, van groot belang dat zij zich tijdig te laten bijstaan door een specialist op dit gebied. De impact van een zedenverdenking (of het nu gaat om een ongewenste kus of om een zwaardere verdenking) is groot en de uitspraak laat zich vaak moeilijk voorspellen door de eisen die worden gesteld aan het bewijs en de weging daarvan die per rechter anders kan uitvallen.

Bent u op zoek naar een zedenspecialist? Neem dan gerust contact met Sophie Hof op.

Recente berichten

  • Rijbewijs ingevorderd? Snel handelen loont! | Cleerdin & Hamer Advocaten