Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Lokpubers en de strafbaarstelling van grooming

28 oktober 2017

Onze cybercrime advocaten Chana Grijsen en Ben Polman schreven voor het wetenschappelijk tijdschrift Strafblad over het wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming. Deze uitbreiding heeft tot doel de inzet van de lokpuber mogelijk te maken. Zij zijn kritisch ten aanzien van de ontstaansgeschiedenis van het wetsvoorstel, de wijze waarop het wetsvoorstel door het wetgevingsproces wordt geleid en de reikwijdte van de voorgestelde strafbepaling.

Lees hier het artikel.

Recente berichten