Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Lily en Howick worden uitgezet?!

4 september 2018

Op 24 augustus 2018 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste Nederlandse vreemdelingenrechter, uitspraak op het hoger beroep in de asielprocedure van de Armeense kinderen Lili en Howick. Op de website van de Raad van State zelf werd een persbericht gepubliceerd bij de uitspraak met de tekst “De twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven”. Verschillende media volgden snel dit voorbeeld. Het was groot nieuws dat Lili en Howick nu “definitief” het land uit moeten. Immers, de kinderen hebben weliswaar de Armeense nationaliteit, maar ze zijn in Nederland opgegroeid. En daardoor feitelijk niet langer te onderscheiden van Nederlanders. Een bijzonder hard besluit van de overheid dus, dat veel vragen opwerpt.

Afgewezen asielaanvraag

Een van die vragen is waarom de uitzetting nu “definitief” zou plaatsvinden. Wat betekent het eigenlijk als een asielaanvraag wordt afgewezen? Wat zijn de gevolgen van een uitspraak zoals deze van de Raad van State? En wat doet de overheid om er gevolg aan te geven? Nieuwsuur ging langs bij Cleerdin & Hamer advocaten om meer inzicht te krijgen in deze algemene vraagstukken, om zo het geval van Lili en Howick beter te kunnen duiden. Advocaat Sjoerd Thelosen stond ze te woord en gaf uitleg over het Nederlandse asiel- en migratierecht.

Inmiddels is bekend dat Lily en Howick toch in Nederland mogen blijven.

De schrijnende situatie van Lily en Howick is volop in het nieuws. Iedereen heeft er wel een mening over. Collega Sjoerd Thelosen in Nieuwsuur van 3 september 2018.

Sjoerd Thelosen Lily en Howick Nieuwsuur 3 september 2018 | Cleerdin & Hamer Advocaten

N.B. hier vindt u het persbericht van de Raad van State.

Recente berichten