Indexering alimentatie per 1 januari 2024 is 6,2% | Cleerdin & Hamer Advocaten

Indexering alimentatie per 1 januari 2024 is 6,2%

30 oktober 2023

Wettelijke indexering alimentatie

Een alimentatiebijdrage moet – tenzij partijen dit hebben uitgesloten – jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met de wettelijke indexering. Het indexeringspercentage voor 2024 is vastgesteld op 6,2% door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waarom indexering?

Niet alleen de alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd, ook de lonen en kosten stijgen jaarlijks. Door ook de alimentatie te verhogen blijft deze aansluiten bij deze verhogingen. De hoogte van de indexering is daarom ook ieder jaar anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit verklaart ook het hoge indexeringspercentage voor 2024.

Voor wie?

Iedereen die alimentatie ontvangt heeft recht op indexering. Andersom geldt dus ook dat iedereen die alimentatie betaalt deze verhoging moet betalen. Dit is alleen anders als dit door de rechter of in overleg uitdrukkelijk is uitgesloten. Een rechter zal dit in beginsel alleen doen als aantoonbaar is dat het salaris van de alimentatiebetaler nooit stijgt en toepassing van een indexering om die reden niet redelijk is.

Toepassing van de indexering volgt uit de wet en hoeft dus niet door de rechter te zijn opgelegd of te zijn overeengekomen om hier aanspraak op te kunnen maken.

Hoe berekenen?

De alimentatiebetaler moet zelf de verhoging berekenen en uitvoeren. Dit kan meestal eenvoudig zelf berekend worden of via online rekentools, zoals die van het LBIO.

Wat als indexering niet wordt betaald

In de praktijk wordt de alimentatie niet altijd verhoogd met de indexering, bijvoorbeeld omdat men niet weet dat deze verplichting bestaat. Als je aanspraak wilt maken op betaling van de indexering maar je komt hier in overleg met de alimentatiebetaler niet uit, dan kan deze verhoging via het LBIO worden geïncasseerd. Hiervoor heb je de originele beschikking van de rechtbank (grosse) nodig. Deze kun je opvragen bij jouw advocaat.

Achterstallige alimentatie kan tot 5 jaar terug worden geïncasseerd. Let er dus goed op dat je tijdig aangeeft hier aanspraak op te willen maken.

Is de alimentatieverplichting niet vastgelegd in een beschikking, maar ben je dit in overleg overeengekomen, dan kun je de niet betaalde alimentatie en/of indexering niet laten incasseren. Je zult dan eerst via een advocaat de alimentatieafspraak die jullie hebben gemaakt moeten laten vastleggen door de rechtbank.

Wil je meer hierover weten of een herberekening van de alimentatie willen maken, neem dan gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht