Hoger beroep Willem Holleeder van start | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hoger beroep Willem Holleeder van start

22 september 2020

Aanloop hoger beroep

Op 22 september 2020 zal het onderzoek ter terechtzitting in de zaak van Willem Holleeder van start gaan bij het Gerechtshof Amsterdam met het horen van getuigen. De zittingen worden gehouden op het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Eerder dit jaar, op 25 mei 2020, heeft er al wel een regiezitting plaatsgevonden. Op die zitting hebben de advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge uitgelegd welk onderzoek nog zou moeten plaatsvinden in dit hoger beroep. Het gaat daarbij om het horen van verschillende getuigen, het beluisteren van audio-opnames van verhoren van belangrijke getuigen en inzage krijgen in stukken die nog niet in het dossier zitten en in andere onderzoeksdossiers. Ook hebben zij gevraagd onderzoek te doen in de volledige PGP-berichten van de in beslag genomen server van Ennetcom, ook wel de ‘Ennetcomdata’. Over al die verzoeken zijn eerst schriftelijke standpunten uitgewisseld met het Openbaar Ministerie, op de regiezitting zijn vooral de belangrijkste onderwerpen waar nog discussie over bestond besproken.

Beslissingen Gerechtshof op onderzoekswensen

Het Gerechtshof heeft op 8 juli jl. de meeste van die verzoeken toegewezen, een aantal beslissingen in aangehouden tot een later moment. Het Gerechtshof is het met de verdediging eens dat Holleeder zich niet alleen tegen de beschuldigingen moet kunnen verdedigen door het horen van getuigen, maar dat hij ook moet kunnen onderzoeken of in andere dossiers onderzoeksinformatie zit die van belang kan zijn voor zijn verdediging. Holleeder krijgt daartoe inzage in 7 andere dossiers. Ook heeft het Gerechtshof ermee ingestemd dat de verdediging de audio-opnames van verhoren van belangrijke getuigen, zoals Holleeders zussen Astrid en Sonja, kan beluisteren. De zoekslag in de genoemde ‘Ennetcomdata’ zal ook worden uitgevoerd. De beslissingen zijn hier te lezen.

Voorlopige planning en indeling onderzoek ter terechtzitting

Er zullen ter terechtzitting vanaf dit najaar 22 getuigen worden gehoord, verder zullen voornamelijk in januari 2021 nog 10 getuigen in beslotenheid worden gehoord bij de raadsheer-commissaris. Het gaat daarbij grotendeels om getuigen die zelf nog verdachte zijn in het onderzoek naar de moord op Willem Endstra.

Het Gerechtshof heeft voor de behandeling van de zaak ter terechtzitting een indeling gemaakt in drie delen. Er zal in het najaar van 2020 worden aangevangen met het bespreken van de aanslag op John Mieremet in 2002 en de moord op Cor van Hout in 2003. Ook de aanloop naar die gebeurtenissen en de verhoudingen in het Amsterdamse criminele milieu in die periode zullen daarbij worden besproken. Getuigen die daarover worden gehoord zijn onder meer Mink Kok en voormalig officier van justitie Fred Teeven. In de eerste maanden van 2021 zullen de moord op Kees Houtman in 2005 en de moord op Thomas van der Bijl in 2006 centraal staan, ook de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros zullen dan ter zitting worden gehoord. In april en mei 2021 worden de moorden op Willem Endstra in 2004 en op John Mieremet in 2005 besproken. Vervolgens wordt in juni 2021 de verdenking van het deelnemen aan een criminele organisatie behandeld. Ook Astrid en Sonja Holleeder en ex-vriendin van Holleeder Sandra den Hartog zullen ter terechtzitting worden gehoord als getuigen, dit gaat in het najaar van 2021 plaatsvinden. Zij hebben verklaringen afgelegd die voor alle verdenkingen van belang kunnen zijn, waardoor de getuigenverhoren ter terechtzitting met deze getuigen zal worden afgesloten.

Voor de exacte data van de zittingen en de ontwikkelingen in het hoger beroep kunt u ook kijken op: Strafzaak Holleeder

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht