Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hoge strafeisen voor geëscaleerde drugsdeal

17 september 2018

Op woensdag 12 september 2018 diende bij het Gerechtshof te Arnhem het hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank Gelderland in een zaak die lijkt op een geëscaleerde drugsdeal. In eerste aanleg was de cliënt van strafrechtadvocaten Patrick van der Meij en Melissa Slaghekke veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. In hoger beroep eiste de officier van justitie maar liefst 6 jaar gevangenisstraf in de ruim drie jaar oude zaak voor poging doodslag.

Steekpartij

Van der Meij bepleitte dat aangever zeer wisselend en onbetrouwbaar had verklaard, aanvankelijk had verzwegen dat hij kilo’s softdrugs wilde aanschaffen bij een medeverdachte en dat hij zelf een vuurwapen had getrokken en verantwoordelijk was voor de escalatie. Cliënt die voorin de rijdende auto zat waarin het incident plaatsvond, heeft ontkend een mes te hebben gehanteerd of ook maar bij zich te hebben gedragen of te hebben gezien, en heeft aangegeven zelf alleen maar gericht te zijn geweest op het afpakken van het vuurwapen van de aangever. Uitspraak volgt op 26 september 2018.
Lees hier het krantenbericht

Recente berichten