Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Het onbeperkte spreekrecht

18 januari 2019

Voor het liber amicorum van Gerard Hamer schreef strafrechtadvocaat Paul Verweijen vorig jaar een bijdrage over het inmiddels ingevoerde onbeperkte spreekrecht van slachtoffers. Hij gaat in dit stuk onder meer in op de vraag in hoeverre zich dit verhoudt met het primaire doel van het onderzoek ter terechtzitting: de waarheidsvinding. Hij meent dat dit zonder meer tot beïnvloeding van de rechter leidt en hoopt met deze bijdrage de rechter daar bewust van te maken. Lees de bijdrage

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht