Sander Janssen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hack bij SkyECC

3 juni 2022

Hack bij SkyECC
Nadat via de hack bij SkyECC een grote hoeveelheid communicatie werd verkregen heeft de rechter-commissaris in strafzaken een kader opgesteld waarbinnen die communicatie onderzocht mocht worden. Onder andere zou het moeten gaan om misdrijven die gezien hun aard of georganiseerd verband een ernstige inbreuk op de rechtsorde zouden opleveren. Daarbij werden specifieke categorieën van misdrijven genoemd, zoals wapenhandel, liquidaties, terrorisme, en handel in harddrugs. Handel in soft drugs werd daar nadrukkelijk niet in genoemd.

Bij de Haagse rechtbank is door onze advocaat Sander Janssen nu de vraag voorgelegd of zo’n verdenking van softdrugs tóch voldoende is om deze communicatie te mogen gebruiken in een strafzaak.

De website Crimesite schreef er dit stukje over:

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht