Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Gebrek aan rechtsbescherming na inbeslagname

29 september 2016

In de NRC van donderdag 22 september 2016 is aandacht besteed aan de praktijk van de inbeslagname in strafzaken en het gebrek aan effectieve rechtsbescherming voor de burger van wie waardevolle voorwerpen in beslag zijn genomen. Auto’s en motoren worden al vroeg in de procedure door het Openbaar Ministerie geveild en verkocht, vaak tegen een veel te lage waarde. Als de rechter uiteindelijk bepaalt dat de voertuigen dienen te worden teruggegeven, is dat te laat en wordt de gedupeerde niet gecompenseerd. Andreas Kouwenhoven vroeg om achtergrondinformatie aan één van onze strafrechtspecialisten Patrick van der Meij

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht