Ernstige kritiek op de pro forma-zittingen bij Hof Den Haag | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ernstige kritiek op de pro forma-zittingen bij Hof Den Haag

14 augustus 2020

De afgelopen weken is vanuit de advocatuur veel kritiek geuit op de toepassing van de voorlopige hechtenis in hoger beroep en de behandeling van opheffings- en schorsingsverzoeken door met name het gerechtshof Den Haag.

Vanuit kantoor hebben strafrechtadvocaten Patrick van der Meij en Max den Blanken zowel in pleidooi als op twitter ernstige kritiek geuit op de gang van zaken op deze zogenoemde pro forma-zittingen.

Die kritiek ziet op de klakkeloos ongemotiveerde afwijzingen, maar ook op de bejegening van verdachten en advocaten op die zittingen waardoor het gerechtshof in elk geval de schijn wekt de zittingen niet serieus te nemen. De berichten vormen voor het gerechtshof Den Haag aanleiding om informatie te verzamelen onder de advocatuur en de klachten te inventariseren.

Onder de strafrechtadvocaten heerst scepsis, nu de geschetste gang van zaken een praktijk betreft die al jaren zo is ingericht. De belangenverenigingen van de strafrechtadvocaten (NVSA en NVJSA) zijn bereid naar aanleiding van deze kritiek in overleg met het gerechtshof te treden. Zie hierover een bijdrage in MR Magazine: ‘AFRAFFELEN EN SCHOFFEREN’: HOF DEN HAAG ONDER VUUR.

Recente berichten