Doorbraak voor kinderen van “switchende zaaddonoren” | Cleerdin & Hamer Advocaten

Doorbraak voor kinderen van “switchende zaaddonoren”

4 juni 2021

Mijn blog van 30 april 2021 ging over donorkind Maria, die wilde weten wie haar vader is. In die zaak kwam de rechtbank Gelderland tot de, naar haar eigen zeggen “onbevredigende”, slotsom dat het ziekenhuis de gegevens van donor K34 niet hoefde te verstrekken.

Procedure tegen MCK en SDKB
Op 3 juni 2021 heeft de rechtbank Den Haag in een vergelijkbare zaak die vijf donorkinderen en hun moeders aanspanden tegen Medisch Centrum Kinderwens (‘MCK’) en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (‘SDKB’) precies het tegenovergestelde bepaald (ECLI:NL:RBDHA:2021:5461). Ook in deze zaak was er sprake van een B-donor (bekende donor) “605” die, zonder dat de moeders en kinderen het wisten, was geswitcht naar A-donor (anonieme donor).

In strijd met recht van de kinderen

De rechtbank is van oordeel dat de SDKB de uitzonderingsregel in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (‘WDKB’) in dit geval niet mag toepassen, omdat dit in strijd is met het recht van de kinderen om te weten van wie zij afstammen. Dit recht is neergelegd in artikel 7 van het Kinderrechtenverdrag (IVRK) en artikel 8 van het Mensenrechtenverdrag (EVRM). De SDKB moet in dit geval daarom de hoofdregel van de WDKB toepassen. Dat betekent dat SDKB de identiteit van donor 605 aan de kinderen moet verstrekken, tenzij de donor zwaarwegende belangen heeft om anoniem te blijven. SDKB moet dit dus gaan navragen en beoordelen. De rechtbank oordeelt verder dat MCK haar afspraken met de moeders moet nakomen en daarom ook de identiteit van de donor aan de kinderen bekend moet maken, tenzij zwaarwegende redenen van de donor zich daartegen verzetten.

Weinig zwaarwegende redenen onthouden afstamming

Goed nieuws dus voor kinderen van donor 605, die een grote kans hebben binnenkort de naam van hun vader te horen. Maar ook voor andere donorkinderen op zoek naar hun vader kan de uitspraak van de rechtbank grote gevolgen hebben. Er zijn immers weinig zwaarwegende redenen te bedenken om een kind het recht om te weten van wie het afstamt te onthouden.

Recente berichten

  • Bank is verplicht klantrelatie met coffeeshopeigenaar te herstellen en zakelijke rekening aan te bieden | Cleerdin & Hamer.jpg