Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Deel 1: De persrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak zou moeten worden herzien

18 september 2017

Een rechtbanktekening is sinds Petra Urban actief is ongeveer gelijk te stellen aan een foto (google haar naam en u ziet wat hier wordt bedoeld). Dat is wat betreft advocaat Paul Verweijen onder meer in strijd met de onschuldpresumptie (art. 6 EVRM), het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM) en de leidraad van de Raad voor de Journalistiek waarin uitdrukkelijk geregeld is dat de pers dient te voorkomen dat informatie of beelden worden gepubliceerd waardoor verdachten en veroordeelden door het grote publiek eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd en getraceerd. Zo kan het voorkomen dat iemand zijn ’tekening’ in de krant staat, iemand daar allerlei problemen van ondervindt en vervolgens wordt vrijgesproken van de beschuldigingen. Het leed is dan vaak al geschied, zeker anno 2017 waar deze ’tekeningen’ voor eeuwig op het internet zullen staan. Ook ziet Paul geen noodzaak voor zulke duidelijke tekeningen en bestaat er een risico dat verdachten niet meer op hun onderzoek ter terechtzitting aanwezig zullen zijn.

Dit is het grootste compliment dat Petra Urban kan krijgen, maar Paul pleit voor een herziening van de persrichtlijn van de rechtspraak waarin nu nog staat dat tekenen mag. Als een verdachte geen bekend figuur is en nadrukkelijk geen tekening wenst, zou wat hem betreft in iedere strafzaak een afweging moeten worden gemaakt door de rechter. Luister hier het debat dat hij op donderdag 8 september voerde met Petra Urban op radio 1. Wordt vervolgd.

Rechtbank tekeningen te realistisch

Recente berichten