De scheidende ondernemer | Cleerdin & Hamer Advocaten

De scheidende ondernemer

7 juli 2020

Langzaamaan komt het normale leven weer op gang. We mogen weer uit eten en ook weer op vakantie. Voor veel ondernemers een moment om de balans op te maken. Wat voor invloed heeft de Corona crisis gehad en hoe nu verder?

Gevolgen van het wijzigen van het inkomen

In mijn vorige blog schreef ik al dat als u door de crisis een lager inkomen of juist geen inkomen heeft er bij de rechtbank (of gerechtshof) gevraagd kan worden om een (tijdelijke) verlaging van de alimentatieverplichtingen. Inmiddels zijn daar ook al de eerste uitspraken over, waaronder die van het Gerechtshof Den Haag van 27 mei 2020.

In die zaak achtte het hof het aannemelijk dat de man als DGA geen dividend meer kon uitkeren en dat hij gedwongen was om zijn salaris te verlagen.

De man had in die zaak voldoende stukken ingediend om aan te tonen dat hij niet meer in staat is om de vastgestelde partneralimentatie te betalen. Een mooie uitspraak waarbij het hof ook nog maar eens stil staat bij de verplichtingen die rusten op een ondernemer.

Voordat er dividend kan worden uitgekeerd moet er een uitkeringstest worden gedaan. In deze uitspraak werd ook meegenomen dat een bestuurder het vennootschappelijk belang moet dienen, waarbij er o.a. rekening moet worden gehouden schuldeisers van de onderneming.

Belangen bij een echtscheiding

Als ondernemer in een echtscheiding heeft u te maken met uw eigen belang dat van uw ex-partner en uw kinderen, maar ook met dat van uw onderneming.

Daarbij spelen financiële kwesties een grote rol. Bij de alimentatie wordt gekeken naar waar tijdens het huwelijk van is geleefd (dus ook de opnames in rekening-courant) en vervolgens wat er dan in de toekomst betaald moet worden. Maar ook moet er gekeken worden naar bijvoorbeeld de waarde van de onderneming (de waardering van de aandelen) en of er een schuld is in rekening-courant.

Met name de schuld in rekening-courant is een post waar bij een echtscheiding vaak discussie over is. Het is geld dat is geleend van de onderneming, waar van is geleefd. Feitelijk moet het worden terugbetaald, maar in de praktijk gebeurt dit niet omdat het geld er gewoon niet is. Dat neemt niet weg dat het ooit wel terugbetaald moet worden.

De schuld in rekening-courant wordt meegenomen als het gaat om het bepalen van de bedragen waarvan is geleefd tijdens het huwelijk en wat beide partijen nodig hebben om in de toekomst op soortgelijke wijze te kunnen blijven leven (behoefte). Maar om te kunnen bepalen wat er betaald kan worden aan alimentatie wordt er geen rekening gehouden met de leningen van de onderneming. Immers, van iemand kan niet verwacht worden dat hij geld leent om alimentatie te kunnen betalen.

Bij de berekening van de alimentatie zal er wel gekeken moeten worden of er dividend kan worden uitgekeerd en daarnaast op welke wijze de schuld in rekening-courant moet worden afgelost. Belangrijk dus om u daar goed over te laten informeren en adviseren. Het is immers van belang om afspraken te maken waar u in de toekomst ook uitvoering aan kunt geven.

Punt van aandacht bij de schuld in rekening-courant is de gewijzigde wetgeving met ingang van 1 januari 2022, waarbij kort gezegd de belastingdienst de schuld in rekening-courant die hoger is dan €500.000 aanmerkt als inkomen en daar dus ook inkomstenbelasting over gaat heffen.

Dat zal de nodige gevolgen hebben voor beide partners, voor het inkomen dat beschikbaar is, maar wellicht ook voor de waarde van een onderneming.

Heeft u vragen over hoe om wordt gegaan met uw onderneming in het kader van een echtscheiding, neemt u dan gerust contact op met mij. Ik sta u graag te woord om met u mee te denken over een oplossing.

Recente berichten