Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

De ijdelheid van wraken

28 november 2018

Voor het liber amicorum van Gerard Hamer schreef strafrechtadvocaat Patrick van der Meij een bijdrage over onder andere de verstarrende verhoudingen tussen de partijen in de strafrechtspraktijk en de niet aflatende behoefte om vooral in de media over elkaar heen te vallen en van alles ‘van elkaar te vinden’. Van der Meij verzet zich tegen de beeldvorming dat advocaten ‘misbruik’ zouden maken van het procesrecht om de boel te vertragen en hij roept op tot betere communicatie. Lees de bijdrage

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht