Het komt steeds vaker voor dat politieagenten niet alleen aangifte doen van een strafbaar feit als belediging of bedreiging, maar zich ook voegen als slachtoffer met een schadevergoedingsverzoek. Zij stellen dan immateriële schade te hebben geleden vanwege de belediging (‘mierenneuker’, ‘leugenaar’ of erger) of de bedreiging (‘ik schiet je kapot’), omdat zij in hun eer of goede naam zijn aangetast of omdat zij angstig zijn geworden.

Bij een dergelijke praktijk zijn zeker in geval van bagateldelicten enkele zeer principiële kanttekeningen te plaatsen. Een voeging als slachtoffer door een politieagent doet onder deze omstandigheden af aan zijn motief om aangifte te doen, maar ook aan de waarde van zijn verklaring voor het bewijs. Dit terwijl een verklaring van een politieagent doorgaans al genoeg wettelijk bewijs is. Kantoorgenoot Patrick van der Meij is om deze en andere redenen van mening dat de bijzondere bewijskracht van een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal door een politieagent dient te worden afgeschaft en dat een vordering tot schadevergoeding door een politieambtenaar standaard dient te worden afgewezen. Lees hier het volledige artikel.

Recente berichten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies