Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij

14 januari 2014

Het komt steeds vaker voor dat politieagenten niet alleen aangifte doen van een strafbaar feit als belediging of bedreiging, maar zich ook voegen als slachtoffer met een schadevergoedingsverzoek. Zij stellen dan immateriële schade te hebben geleden vanwege de belediging (‘mierenneuker’, ‘leugenaar’ of erger) of de bedreiging (‘ik schiet je kapot’), omdat zij in hun eer of goede naam zijn aangetast of omdat zij angstig zijn geworden.

Bij een dergelijke praktijk zijn zeker in geval van bagateldelicten enkele zeer principiële kanttekeningen te plaatsen. Een voeging als slachtoffer door een politieagent doet onder deze omstandigheden af aan zijn motief om aangifte te doen, maar ook aan de waarde van zijn verklaring voor het bewijs. Dit terwijl een verklaring van een politieagent doorgaans al genoeg wettelijk bewijs is. Kantoorgenoot Patrick van der Meij is om deze en andere redenen van mening dat de bijzondere bewijskracht van een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal door een politieagent dient te worden afgeschaft en dat een vordering tot schadevergoeding door een politieambtenaar standaard dient te worden afgewezen. Lees hier het volledige artikel.

Recente berichten

Strafrecht