Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Corona als excuus weigeren omgangsregeling

15 mei 2020

Vandaag publiceert De Telegraaf een artikel over het recht van kinderen op contact met beide ouders. Ook in tijden van Corona. Het coronavirus wordt door gescheiden ouders meer dan eens aangegrepen als reden om afspraken met hun ex-partner niet na te komen.

Contact met beide ouders

Familierechtadvocaat en mediator Glenda Raap: „In de wet staat dat een kind recht heeft op contact met beide ouders. Corona is, tenzij er sprake is van ziekte of besmetting, geen excuus voor de ene ouder om het kind niet bij de andere ouder op bezoek te laten gaan.”

Boetes of straffen

Bij het niet nakomen van een omgangsregeling wordt er niet automatisch gewerkt met boetes of straffen. Glenda Raap: “Een boete in de vorm van een dwangsom kan pas worden opgelegd als iemand structureel weigert de omgang na te komen. Als dat dus één keer niet gebeurt, zal de rechter waarschijnlijk een waarschuwing geven en wordt er niet meteen een dwangsom opgelegd. Als één van de ouders structureel weigert, ligt het anders.” In dat geval kan de andere ouder naar de rechter gaan om nakoming van de omgangsregeling af te dwingen met een boete.

Geen zittingen

De rechtbanken zijn afgelopen maandag deels weer fysiek opengegaan. Toch is dit alleen voor de écht urgente zaken en daar valt de omgangsregeling niet onder. Glenda Raap: “Het is voor advocaten momenteel onduidelijk hoe lang het duurt voor een zaak weer op zitting kan worden gepland. Dat proces kan in deze tijd zomaar enkele weken duren. Als je als gescheiden ouders op welke manier dan ook in staat bent tot overleg, probeer dat dan. Voor zowel ouders als kinderen is elkaar weken niet zien heel slecht. Het is dan echt zaak dat de ouder die zijn of haar kind niet mag zien, in actie komt.”

Wil je contact over de omgangsregeling. Onze advocaten en mediators staan graag voor je klaar.

Recente berichten