Coffeeshophouders en goed levensgedrag | Cleerdin & Hamer Advocaten

Coffeeshophouders en goed levensgedrag

3 mei 2022

Bron: Dagblad Kennemerland 21 april 2022, Carlo Nijveen

Het beleid van gemeentes ten aanzien van exploitatievergunningen en gedoogconstructies voor coffeeshops biedt te weinig rechtszekerheid en rechtsbescherming voor exploitanten. Los van het grote aantal vereisten waaraan een coffeeshop dient te voldoen en de strenge criteria voor vestiging, is het mogelijk voor een gemeente vergunningen in te trekken op grond van de omstandigheid dat die exploitanten niet meer van goed levensgedrag zouden zijn. Dat is lastig omdat een coffeeshophouder zich vanwege bijvoorbeeld de bevoorrading van de coffeeshop al snel op het gebied van het strafrecht begeeft. Het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek is soms al genoeg voor een burgemeester om te oordelen dat het goed levensgedrag is verspeeld. Reden te meer voor coffeeshophouders zich tijdig van rechtsbijstand te laten voorzien.

Recente berichten

Strafrecht