Bestuurder bestuurdersaansprakelijkheid | Cleerdin & Hamer Advocaten

Civiel rijbewijs en militair rijbewijs

15 november 2019

Bent u militair?

Dan bestaat de kans dat u beschikt over twee rijbewijzen: een civiel rijbewijs en een militair rijbewijs.

Civiel rijbewijs en militair rijbewijs

Om in een auto te mogen rijden op een openbare weg dient u als bestuurder een geldig rijbewijs te hebben dat door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet. Een dergelijk civiel rijbewijs is niet verplicht voor het besturen van een militair motorrijtuig ook niet wanneer u met dit militaire motorrijtuig op de openbare weg rijdt.

Verkeersregeling Defensie

De Verkeersregeling Defensie verplicht de bestuurder in dergelijke gevallen te beschikken over een militair rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie waar het motorrijtuig in kwestie toebehoort. Als militair kunt u zodoende over twee verschillende rijbewijzen beschikken: een militair en een civiel rijbewijs op basis van de Wegenverkeerswet.

Indien u als militair wordt aangehouden, doordat u bijvoorbeeld op de openbare weg in uw eigen auto rijdt terwijl u te veel alcohol heeft gedronken, dan kan de KMar op basis van de Wegenverkeerswet het civiel rijbewijs invorderen. In dergelijke situaties kan in principe niet het militair rijbewijs worden ingevorderd. Het militair rijbewijs valt namelijk niet onder de Wegenverkeerswet. De KMar dient het civiel rijbewijs dan naar het Openbaar Ministerie te sturen waar vervolgens door de officier van justitie zal worden beslist of het civiel rijbewijs voor langere duur wordt ingehouden.

De uitzonderingen op de militaire rijbewijsplicht worden hier buiten beschouwing gelaten.

Gevolgen van een ingevorderd of ongeldig civiel rijbewijs voor het militair rijbewijs

Indien uw civiel rijbewijs ingehouden blijft, of uw civiel rijbewijs ongeldig is geworden dan is de vraag die vaak door militairen wordt gesteld of dit gevolgen heeft voor het militair rijbewijs? Op basis van de Verkeersregeling Defensie verliest een militair rijbewijs niet zijn geldigheid indien het civiel rijbewijs is ingehouden of ongeldig is verklaard. Wel kan het militair rijbewijs ongeldig worden verklaard op basis van de Verkeersregeling Defensie indien sprake is van onverantwoordelijk verkeersgedrag of wanneer niet langer wordt voldoen aan de gestelde lichamelijke en psychische vereisten voor het besturen van een militair motorrijtuig. Maar het enkele gegeven dat een civiel rijbewijs is ingevorderd of ongeldig is verklaard, maakt een militair rijbewijs nog niet ongeldig.

Dit is echter anders wanneer u door de rechter een onvoorwaardelijke rijontzegging krijgt opgelegd om motorrijtuigen te besturen (OBM). In dat geval geldt dit ook voor het besturen van militaire motorrijtuigen. Zolang dat de OBM loopt mag u dus geen voertuigen besturen die bij de strijdkrachten in gebruik zijn.

Inleververplichting militair rijbewijs

Wanneer een civiel rijbewijs is ingevorderd of ongeldig is verklaard danwel aan u een onvoorwaardelijke OBM is opgelegd dan geldt er een inleververplichting van uw militair rijbewijs. Dit houdt in dat u het militair rijbewijs bij uw commandant dient in te leveren. Uw commandant dient er dan voor te zorgen dat het militair rijbewijs bij de commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRIJ) terechtkomt. Wat belangrijk is om te weten is dat de Verkeersregeling Defensie een dienstvoorschrift betreft. Indien u niet voldoet aan het nakomen van

de verplichting om het militair rijbewijs in te leveren dan levert dit zodoende een tuchtvergrijp op. Heeft u het militair rijbewijs ingeleverd dan bent u niet bevoegd een militair motorrijtuig te besturen.

Militaire clausule

Van belang is nog te vermelden dat u als militair in voorkomende gevallen toepassing kunt verzoeken van de zogeheten militaire clausule. Hierdoor kunt u bij wijze van uitzondering wel beschikken over het militair rijbewijs en op grond daarvan voertuigen blijven besturen.

Wat te doen?

Bent u militair en is uw civiele rijbewijs ingevorderd of ongeldig en heeft u vragen over de gevolgen voor uw militaire rijbewijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten gespecialiseerd in het militair strafrecht kunnen u in een dergelijke situatie adviseren.

Recente berichten