Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen Abdelalim D.

14 juni 2017

Tijdens de inhoudelijke behandeling in hoger beroep, die op 8 juni 2017 plaatsvond bij het gerechtshof in Den Haag, heeft het Openbaar Ministerie opnieuw TBS met dwangverpleging geëist tegen Abdelalim D. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 maanden voor (onder meer) betrokkenheid bij bedrijfsinbraken, vernieling en bedreiging.

Het was een strafeis die niet bepaald uit de lucht kwam vallen aangezien het Openbaar Ministerie ook in eerste aanleg had verzocht om oplegging van TBS met dwangverpleging. De rechtbank zag daar echter geen aanleiding toe omdat bij D. geen stoornis kon worden vastgesteld. Dit was voor het Openbaar Ministerie destijds dan ook de reden om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Advocaat Aram Sprey, die in hoger beroep de verdediging voerde namens D., betoogde in zijn pleidooi dat oplegging van TBS met dwangverpleging niet op zijn plaats zou zijn. Niet alleen omdat bij D. geen stoornis is vastgesteld, maar ook omdat de persoonlijke omstandigheden van D. behoorlijk zijn gewijzigd sinds de behandeling in eerste aanleg. ´Cliënt heeft een woning, een uitkering, lost schulden af en wil in september aan een opleiding beginnen. Nu nog TBS met dwangverpleging is mosterd na de maaltijd’, aldus de raadsman.

Overigens was D. zelf ook in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Want hoewel de rechtbank hem van een groot aantal feiten had vrijgesproken en hij de opgelegde gevangenisstraf van 10 maanden al volledig had uitgezeten, kon D. zich niet verenigen met zijn veroordeling voor de overige feiten. D. heeft namelijk altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de tenlastegelegde feiten. Sprey verzocht het gerechtshof dan ook om D. alsnog van de overige feiten vrij te spreken. Wanneer het gerechtshof de verdediging hierin volgt, kan TBS met dwangverpleging alleen al om die reden niet worden opgelegd.

Het gerechtshof doet op 22 juni uitspraak.

Bron: AD.nl

Recente berichten