Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Brief aan vaste Kamercommissie over bezuinigingsplannen

6 januari 2016

Op 31 mei jl. heeft het kabinet laten weten voornemens te zijn de aanbeveling van de zogenoemde commissie Wolfsen om een maximum van 900 punten aan gefinancierde rechtsbijstand in te voeren wil overnemen. Niet alleen zal dat niet tot het beoogde effect (bezuinigingen op de kosten van de rechtsbijstand) leiden maar bovendien zou dit desastreuze gevolgen hebben voor de gespecialiseerde strafadvocatuur. In een open brief aan de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zet Sander Janssen uiteen dat kantoren die zich toegelegd hebben op het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken deze maatregel niet zullen overleven. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat alleen burgers en bedrijven met veel geld zich nog kunnen late bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Recente berichten