Patrick van der Meij | Cleerdin & Hamer Advocaten

Beperkingen van de strafrechter in het oordeel over een verdachte

19 oktober 2021

Voor het liber amicorum ‘In onderlinge samenhang’ dat is opgedragen aan professor Cleiren ter gelegenheid van haar afscheid van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden schreef Patrick van der Meij een bijdrage over de beperkingen van de strafrechter in het oordeel over een verdachte. Het gevoel van een rechtvaardige behandeling is lastig te realiseren, vooral omdat de rechter niet echt de tijd heeft om het gesprek aan te gaan met de verdachte. Niet alleen onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor de rechter, maar ook humaniteit. In de bijdrage ‘Verschrikkelijke eenzaamheid of een goede nachtrust’ houdt Van der Meij een pleidooi om de verdachte vooral als mens te behandelen.

Recente berichten

Strafrecht