Belangrijke ontwikkeling voor overleveringen naar Polen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Belangrijke ontwikkeling voor overleveringen naar Polen

13 november 2020

Belangrijke ontwikkeling voor overleveringen naar Polen

In juli van dit jaar heeft de rechtbank Amsterdam het Europees Hof gevraagd of de afbraak van de Poolse rechtsstaat een eerlijk strafproces in de weg staat (zie voor de uitspraken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4328 en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:3776. Vandaag heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie zich uitgelaten over deze kwestie. De conclusie is hier https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200138nl.pdf te lezen.

In het kort heeft de advocaat-generaal aangegeven dat een verzoek tot overlevering alleen mag worden geweigerd als kan worden aangetoond dat in het specifieke geval het proces niet eerlijk is verlopen. De rechtbank in Amsterdam had het Hof gevraagd of in het algemeen in Polen een reëel gevaar dreigt dat het grondrecht op een eerlijk proces wordt geschonden vanwege fundamentele gebreken in het onafhankelijke recht.

Die conclusie vindt de advocaat-generaal dus te ver gaan. Hij ziet geen reden om het overleveren van álle verdachten en veroordeelden aan Polen te staken. Het „kan niet zover reiken dat de uitvoering van elk EAB van een rechter van de lidstaat, waar die structurele en fundamentele gebreken zijn geconstateerd, automatisch dient te worden geweigerd”, aldus de conclusie.

Een conclusie van een advocaat-generaal bindt het Hof niet, maar de ervaring leert dat deze wel vaak worden overgenomen door het Hof. De uitspraak volgt later dit jaar.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht