Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk

22 november 2012

Het Wetboek van Strafvordering (Sv) biedt sinds jaar en dag mogelijkheden om de identiteit van getuigen voor verdachte verborgen te houden, door getuigen buiten aanwezigheid van de verdachte en de verdediging te horen, of door identiteitsverhullende maatregelen te treffen.

De verschillende bepalingen kunnen zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling van het Openbaar Ministerie verheugen, waarbij de onderlinge grenzen soms lijken te vervagen. Tegelijkertijd zijn er voor advocaten mogelijkheden om van deze bepalingen gebruik te maken, welke mogelijkheden maar zelden worden benut.

Tijd voor een korte inventarisatie van de wijze waarop in de strafpraktijk wordt omgegaan met anonieme getuigen. Sander Janssen heeft hierover een artikel gewijd in het tijdschrift voor wetenschap en praktijk, Strafblad.

Recente berichten