Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

5 jaar partneralimentatie

22 mei 2019

Duur partneralimentatie per 1 januari 2020 van twaalf naar vijf jaar

Op 21 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Herziening Partneralimentatie aangenomen. Door dit wetsvoorstel wordt onder meer de duur van de partneralimentatie aanzienlijk verkort.

Vrouw achterstand arbeidsmarkt

Na een zeer lange aanlooptijd en vele aanpassingen is het wetsvoorstel nu definitief aangenomen. In 2013 is ook al geprobeerd de wet aan te passen. De Raad van State vond toen dat onvoldoende rekening werd gehouden met de achterstand op de arbeidsmarkt van sommige vrouwen op het moment van scheiding.

5 jaar partneralimentatie

Achtergrond van het voorstel is gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Je moet na een huwelijk zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan en niet financieel afhankelijk zijn van je ex-partner is de gedachte. Nu is de duur van partneralimentatie bij huwelijken met kinderen of een duur van 5 jaar of meer nog 12 jaar. Dit wordt vanaf 1 januari a.s. terug gebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Uitzondering kinderen jonger dan 12

Uitzondering hierop zijn huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar. Hiervoor geldt nog altijd een alimentatieduur van maximaal 12 jaar en loopt door tot het jongste kind naar de middelbare school is. Daarna is de zorg voor kinderen makkelijker te combineren met een baan, zo is de gedachte.

10 jaar alimentatie

Een andere uitzondering zijn huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd en waarbij degene die recht heeft op alimentatie binnen 10 jaar van de AOW-leeftijd zit. In die gevallen is recht op maximaal 10 jaar alimentatie, omdat het in die leeftijdscategorie vaak moeilijk(er) is om een baan te vinden.

Hardheidsclausule

Tot slot is nog een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. De praktijk zal moeten uitwijzen welke gevallen daarmee worden bedoeld.

De wet geldt alleen voor partneralimentatieregelingen die na 1 januari a.s. worden verzocht. Als je nu al partneralimentatie betaalt of ontvangt verandert er dus niets. Als je overweegt te gaan scheiden, kan deze nieuwe wet echter behoorlijke invloed hebben op hoe lang je alimentatie gaat betalen of ontvangen.

Recente berichten