Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars

18 juli 2017

Op 23 mei 2017 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars als hamerstuk afgedaan. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2018 in werking treedt.
Met de inwerkingtreding van deze wet is het voor vve’s wettelijk verplicht om voldoende te reserveren voor het onderhoud van het gebouw.
Indien de vve geen meerjaren onderhoudsplan (mjop) heeft opgesteld, waaraan de begroting is gekoppeld, dan is de vve verplicht om jaarlijks ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren.
De gemeente kan bij achterstallig onderhoud een vve-vergadering bijeenroepen en voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. De vve kan daarbij ook worden verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.
Met de invoering van de wet wordt het mogelijk voor een vve om een overeenkomst tot geldlening aan te gaan, bijvoorbeeld voor energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht