WETS, vanaf 1 november 2012 van kracht

Vanaf 1 november 2012 is de WETS in werking getreden. De WETS is het gevolg van Europese afspraken (vastgelegd in een zogenaamd Kaderbesluit). Deze nieuwe wet regelt tenuitvoerlegging van in andere EU lidstaten opgelegde straffen. De WETS zal op termijn de WOTS gaan vervangen voor zover het overdracht uit Europese lidstaten betreft. Andere belangrijke punten uit de WETS zijn:

Tenslotte geldt de WETS alleen indien beide landen het nieuwe Kaderbesluit in nationale wetgeving (in NL dus de WETS) hebben omgezet.

Zie voor gedetailleerde informatie de WETS en de kaderbesluiten (947 & 909), alsmede het Informatieblad van het Ministerie van Justitie.

 

Door: R. Malewicz

‹ Terug naar overzicht